Apartament na Staromiejskiej
Wioleta Grabińska

ul.Staromiejska 2/5 m1 klatka IV
10-018 Olsztyn
Warmia / Polska

tel +48 600 708 178
e-mail: apartamentnastaromiejskiej@gmail.com