Apartament na
Staromiejskiej

Domek do wynajęcia na Mazurach
Facebook YouTube Booking.com airbnb Płatności
SiedliskoGrabinowo
Siedlisko Grabinowo

REGULAMIN KORZYSTANIA APARTAMENTU NA STAROMIEJSKIEJ

Szanowni Państwo, witamy w Apartamencie Na Staromiejskiej. Pragniemy zaspokoić Państwa potrzebę wypoczynku w sposób bezpieczny oraz spokojny. W tym celu służy niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Apartamentu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu zadba Właściciel, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr tel. + 48 532 378 650.
 3. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku na pobyt w Apartamencie Na Staromiejskiej, a wysokości 30% umówionej kwoty, postanowienia regulaminu uważa się za zaakceptowane.
 4. Zaliczka na rezerwację w Apartamencie Na Staromiejskiej, należy wpłacić na konto:

Ewa Górska, nr konta:. 07 1160 2202 0000 0002 1044 8774. Brak wpłaty zaliczki w terminie 2-3 dni od momentu deklaracji pobytu, spowoduje anulowanie rezerwacji.

 1. Pozostałą część opłaty należy uiścić w dniu przyjazdu.
 2. Do korzystania z Apartamentu Na Staromiejskiej uprawnione są osoby zakwaterowane.
 3. Doba rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do 11.30 ostatniego dnia pobytu.
 4. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Apartamentu ; bieliznę pościelową; media (prąd, woda, TV, internet )
 5. Każdy z Gości zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty .
 6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Apartamencie Na Staromiejskiej w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. W dniu zakończenia pobytu obowiązkowe jest zdanie obiektu z przekazaniem kluczy.
 7. Goście nie mogą przekazywać Apartamentu Na Staromiejskiej osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Cena usług świadczonych przez Właściciela Apartamentu Na Staromiejskiej dla Gości nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, usterki należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.
 10. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu.
 11. W Apartamencie Na Staromiejskiej Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działania dzieci i osób niepełnoletnich.
 12. Rodzice małych dzieci zobowiązani są do zabezpieczenia materacy przed przemoczeniem lub zabrudzeniem, na których śpią ich pociechy. Koszty czyszczenia pokrywają opiekunowie.
 13. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym miejscu na terenie posesji.
 14. W Apartamencie Na Staromiejskiej obowiązuje całkowity zakaz przebywania i przetrzymywania zwierząt.
 15. W Apartamencie Na Staromiejskiej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. Przebywający na terenie Apartamentu Na Staromiejskiej winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
  • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energia eklektyczną lub gazową nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
  • wnoszenia łatwopalnych lub wybuchowych materiałów oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
  • rozpalania i używania otwartego ognia.
  • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
  • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.
 18. Przed opuszczeniem Apartamentu Na Staromiejskiej należy zachować porządek. teren wokół oraz usunąć nieczystości do kosza na śmieci.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

 

Miłego spędzenia czasu
Ewa Górska